Psykiatri

Dagen har bestått av en introduktion till praktiken inom psykiatrin. Kan knappt uttrycka hur mycket jag ser fram emot praktik just nu! Efter två månader framför en dator känns det mer än dags att studera kliniskt. :)
Dagen innehöll föreläsningar om psykiatri i sin helhet och dess historia. Från synen på psykisk sjukdom och ohälsa som en "galenskap" och "häxkraft" till där vi är idag, där synen istället präglas av något som är bestående av ett nedsatt välbefinnande eller en psykisk diagnos. En hel del repetition från T3 men ändå givande. Vi fick även träffa några AKOR från Norra Stockholms psykiatri som kom förbi för att svara på frågor. Grymt intressant! 
 
Jag har fått placering vid den mobila akutenheten (MAE) och hur intressant verkar inte det?! Har förstått att uppdrag på MAE innefattar arbetsuppgifter med rådgivningen och mobiliteten som bas. Rådgivningen innebär bland annat att ta emot samtal från patienter, anhöriga, andra vårdgivare och myndigheter för att ta ställning till hur ärendet ska hanteras. Mobilitetens uppdrag är att åka på akuta bedömningar och utföra mobila uppdrag, exempelvis medicindelning, stödsamtal eller suicidriskbedömningar. 
 Slutseminarium

Slutseminarieveckan är nu avklarad. Igår var Tanja och jag i skolan för att sitta med som auditorium under två opponeringar och i eftermiddags gick vi som åhörare på ytterligare en opponering samt vårt egna slutseminarium, respondering och opponering.
Både opponeringen och responderingen kändes riktigt bra med bra diskussioner och fin feedback. Vi förhöll oss bra till tidsramen under opponeringen men upptäckte ganska snabbt att vi omöjligt skulle hinna lyfta allt. Vi har fått några synpunker från vår examinator samt några revideringar innan vår kandidat är godkänd.
 
Är lite trött i huvudet efter veckan men ska ta en kopp kaffe för att sen gå igenom omtentan i akutsjukvård en sista gång inför morgondagen. På söndag blir det jobb och ett inhopp på AVA. :) 
 
Kram och trevlig helg. 
 
 
  
 Att opponera och respondera

Hej på er! 
Ny vecka och den sista på denna kurs. Jag sitter och förbereder mig inför opponeringen. Granskar bland annat att arbetets syfte beskrivs tydligt, att hypoteser är relevanta och går att besvara, att "rätt" teori valts eller om vi som respondenter upplever någon annan omvårdnadsteori som mer lämpad, att metod är tydligt beskriven och går att följa, att resultatet är tillförlitligt etc. Det är en hel del som ska gås igenom men jäklar vad kul det är att analysera någon annans arbete i detalj. Arbetet tar upp aspekter gällande psykisk ohälsa.  
 
Opponeringen ska ta totalt en timme där vi som opponenter sammarfattar litteraturöveriskten i sin helhet samt hör med respondenterna att vi uppfattat arbetet korrekt. Därefter ska vi som opponenter öppna upp för diskussion gällande vår granskning. Avslutningsvis ska åhörarna (dvs, klassen) släppas in för en avslutande diskussion. Responderingen innebär istället att vi ska försvara vårt arbete genom att diskustera våra val, varför vi tänkt och gjort som vi gjort. Som respondent har man även möjlighet att i början av opponeringen erratera, vilket innebär att man får möjlighet att justera större fel som man upptäckt i arbetet. Har tyvärr hittat några fel som vi kommer behöva lyfta. Förutom opponeringen och responderingen ska vi vara åhörare på ytterligare tre opponeringar. 
 
 
 
 
 
 
Hejsan! Mitt namn är Marie.
Jag studerar termin 5 på sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.
Här skriver jag om min resa mot mitt framtida yrke. Allt ifrån den klassiska tenta-bubblan, spännande kurslitteratur, toppar och dalar till allmänt härliga stunder som man så ofta upplever som student. Finns det några frågor eller funderingar får du gärna mejla mig på: marie.nordquist@hotmail.com eller kommentera ett inlägg så ska jag försöka ge ett så bra svar som jag kan.