Lärandemål tema 8

Igår publicerades lärandemålen för det första temat. Min första tanke är att det är ovanligt få lärandemål denna gång, brukar vara dubbel så många när det handlar om 10 hp.
Lärandemålen är, enligt mig, a-o för att skapa sig en förståelse över vilket fokus kursen kommer ha, hur man bör prioritera samt vad som förväntas kunnas efter avslutad kurs. Oftast har man en "tema-introduktion" där man går igenom dessa mål. Det kan dock vara lite mycket att ta till sig bara genom en kort introduktion. I början av utbildningen ögnade jag ofta bara igenom målen lite snabbt men nu skriver jag alltid ut dem på papper och gör anteckningar under kursens gång. Kan rekommenderas. :) 
 
 
 
 Kommentarer

Kom ihåg


Trackback

Hejsan! Mitt namn är Marie och studerar sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Här skriver jag om min resa mot mitt framtida yrke. Allt i från den klassiska tenta-bubblan, spännande kurslitteratur, toppar och dalar och allmänt härliga stunder som man så ofta upplever som student.