Frågor om första skoldagarna i T1 och närvaro.

 Fick nyligen två frågor som jag besvarar i ett inlägg då dom eventuellt kan vara till hjälp för fler som nyligen blivit antagna till Ersta. :)
 
1. Jag kommer inte kunna delta de fyra första dagarna i skolan, missar jag mycket då? Hur mycket info som jag missar dessa dagar kan jag få online?
 
De först dagarna bestod till större del av information och introduktioner, bl.a från biblioteket, disciplinnämnden, studentplattformen, PBL (problembaserat lärande) etc. BRA information men det mesta går att ta igen i efterhand via klasskompisar, läsa sig till på studentplattformen etc. Registreringen är ett VIKTIGT moment som är obligatoriskt och där frånvaro måste meddelas till studiehandledarna för att inte mista sin plats! Mitt råd är att mejla studiehandledaren och informera dom att du kommer vara frånvarande, då kan du även få information om det du missar (om det är något som inte läggs ut på studentplattformen). :) 
Under den första veckan hade vi även den första basgruppsträffen vilket, även det, är ett obligatoriskt moment men med en godkänd frånvaro på 3 ggr/termin. 
 
2. Undrar även lite över schemat termin 1, hur mycket måste man vara rent fysiskt i skolan varje vecka? 
 
Den obligatoriska närvaron varierar en hel del från tema till tema och termin till termin.
I det stora hela är seminarium, basgruppsträffar (1 ggr/v.), färdighetsträning, laborationer och workshops obligatoriska moment medan föreläsningarna är frivilligt. Vad jag minns från T1 innehåller den många obligatoriska moment, mer eller mindre varje dag, medan kommande terminer består av betydligt många fler föreläsningar och alltså mindre obligatorisk närvaro. Jag vet dock att utbildningen är i ständig utveckling då den nya kursplanen endast är 1,5 år gammal och fortfarande ”håller på att formas”. Bland annat har jag hört önskemål om fler föreläsningar under T1.

Hoppas mina svar var till liten hjälp. :) Kommentarer

Tack för svar!! Nu har jag ytterligare en fråga, hehe. Ersta har jag förstått har en kristen bakgrund och grund som genomsyrar utbildningen, stämmer detta? Är det något som märks av i själva utbildningen, atmosfären i skolan? Om man har en annan tro, hur mottages detta?

Lite annorlunda fråga kanske, men om du vet något om detta, så är jag tacksam för svar!

Svar: Vilket bra och intressant fråga. :)Sjuksköterskeutbildningen har ingen kristen koppling alls medan utbildningen till kyromusiker däremot kan, och mest troligt, ha koppling till kristendomen. Det är dock inget som märks av i utbildningen till ssk eller i skolans atmosfär. Elevernas egna tro är inte heller i fokus under utbildningen och undervisningen är, tvärtom, väldigt "ofärgad" vad gäller religon, tro etc. Vi studerar olika perspektiv på människosyn, inte specifikt religioner utan snarare olika samhörigheter, för att kunna möta patienter med stor bredd, kunskap och förståelse. Att förstå och respektera andras syn på människan är en viktig del för omvårdnaden och vårdrelationen.

Hoppas du blev nöjd med svaret. :) Kram
Marie


Kom ihåg


Trackback

Hejsan! Mitt namn är Marie.
Jag studerar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.
Här skriver jag om min resa mot mitt framtida yrke. Allt ifrån den klassiska tenta-bubblan, spännande kurslitteratur, toppar och dalar till allmänt härliga stunder som man så ofta upplever som student. Finns det några frågor eller funderingar får du gärna mejla mig på: marie.nordquist@hotmail.com eller kommentera ett inlägg så ska jag försöka ge ett så bra svar som jag kan.