Fråga om kurslitteratur T2

Har fått en fråga kring detta inlägg och kurslitteraturen i T2.
 
1. Hur du gjorde med resterande kurslitteratur för termin 2 eftersom du sa att du enbart köpte läkemedelsboken? 
 
Jag lånade resterande böcker på bibliotek. :) Under T2 delades vår klass upp i tre grupper och vi turades om att läsa de olika temana. Detta gjorde att det var mycket enklare att få tag i aktuell kurslitteratur på biblioteken runt om i Stockholm då mycket fanns inne för lån (vilket annars inte alltid är en självklarhet). Många böcker från T1 var även återkommande i T2 så överlag var det färre ny kurslitteratur. En liten nackdel med att låna böcker på bibliotek är att lånetiden ofta är väldigt begränsad (skolbiblioteket har 1- veckas lån på kurslitteratur) vilket gör att man är tvungen att tänka efter när under kursen man ska låna boken så att man är säker på att man inte riskerar behöva lämna tillbaks den lagom tills dess att man faktiskt ska använda den. 
 
Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. :)Kommentarer

Kom ihåg


Trackback

Hejsan! Mitt namn är Marie och studerar sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Här skriver jag om min resa mot mitt framtida yrke. Allt i från den klassiska tenta-bubblan, spännande kurslitteratur, toppar och dalar och allmänt härliga stunder som man så ofta upplever som student.