Fråga: Var görs de olika praktikerna under utbildningen.

1. Jag undrar om du vet vilka vfu-platser man har under de olika terminerna på Ersta? Jag vet att första terminen är äldreomsorg, men hur ser det ut under de andra åren? 

 

Som du skriver är första praktiken inom äldrevården. Den görs i termin 2. Praktiken i termin 3 fokuserar på somatisk ohälsa och görs på sjukhus, antingen medicinsk vård (exempelvis på internmedicinsk avd.) eller kirurgisk vård (exempelvis på hjärt- kirurgisk avd.). Praktiken under termin 4 görs i primärvården på vårdcentral, barnavårdscentral och mödravårdscentral. Termin 5 är inom psykiatrin och termin 6 berör palliativ vård och görs inom geriatriken. 

 

Hoppas jag gav svar på din fråga. :) Kram 
Fråga om Ersta och den kristna bakgrunden.

Fick en mycket bra och intressant fråga:
 
Ersta har jag förstått har en kristen bakgrund och grund som genomsyrar utbildningen, stämmer detta? Är det
något som märks av i själva utbildningen, atmosfären i skolan? Om man har en annan tro, hur mottages detta? 
 
 
Sjuksköterskeutbildningen har ingen kristen koppling alls medan utbildningen till kyrkomusiker däremot kan, och mest troligt, ha koppling till den kristna tron. Det är dock inget som märks av i utbildningen till ssk eller i skolans atmosfär. Elevernas egen tro är inte heller i fokus under utbildningen och undervisningen är, tvärtom, väldigt "ofärgad" vad gäller religion, tro etc. Vi studerar olika perspektiv på människosyn, inte specifikt religioner utan snarare olika samhörigheter, för att kunna möta patienter med stor bredd, kunskap och förståelse. Att förstå och respektera andras syn på människan är en viktig del för omvårdnaden och vårdrelationen. :)

Frågor om första skoldagarna i T1 och närvaro.

 Fick nyligen två frågor som jag besvarar i ett inlägg då dom eventuellt kan vara till hjälp för fler som nyligen blivit antagna till Ersta. :)
 
1. Jag kommer inte kunna delta de fyra första dagarna i skolan, missar jag mycket då? Hur mycket info som jag missar dessa dagar kan jag få online?
 
De först dagarna bestod till större del av information och introduktioner, bl.a från biblioteket, disciplinnämnden, studentplattformen, PBL (problembaserat lärande) etc. BRA information men det mesta går att ta igen i efterhand via klasskompisar, läsa sig till på studentplattformen etc. Registreringen är ett VIKTIGT moment som är obligatoriskt och där frånvaro måste meddelas till studiehandledarna för att inte mista sin plats! Mitt råd är att mejla studiehandledaren och informera dom att du kommer vara frånvarande, då kan du även få information om det du missar (om det är något som inte läggs ut på studentplattformen). :) 
Under den första veckan hade vi även den första basgruppsträffen vilket, även det, är ett obligatoriskt moment men med en godkänd frånvaro på 3 ggr/termin. 
 
2. Undrar även lite över schemat termin 1, hur mycket måste man vara rent fysiskt i skolan varje vecka? 
 
Den obligatoriska närvaron varierar en hel del från tema till tema och termin till termin.
I det stora hela är seminarium, basgruppsträffar (1 ggr/v.), färdighetsträning, laborationer och workshops obligatoriska moment medan föreläsningarna är frivilligt. Vad jag minns från T1 innehåller den många obligatoriska moment, mer eller mindre varje dag, medan kommande terminer består av betydligt många fler föreläsningar och alltså mindre obligatorisk närvaro. Jag vet dock att utbildningen är i ständig utveckling då den nya kursplanen endast är 1,5 år gammal och fortfarande ”håller på att formas”. Bland annat har jag hört önskemål om fler föreläsningar under T1.

Hoppas mina svar var till liten hjälp. :) Tidigare inlägg

Hejsan! Mitt namn är Marie och studerar sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Här skriver jag om min resa mot mitt framtida yrke. Allt i från den klassiska tenta-bubblan, spännande kurslitteratur, toppar och dalar och allmänt härliga stunder som man så ofta upplever som student.