Fråga om Ersta och den kristna bakgrunden.

Fick en mycket bra och intressant fråga:
 
Ersta har jag förstått har en kristen bakgrund och grund som genomsyrar utbildningen, stämmer detta? Är det
något som märks av i själva utbildningen, atmosfären i skolan? Om man har en annan tro, hur mottages detta? 
 
 
Sjuksköterskeutbildningen har ingen kristen koppling alls medan utbildningen till kyrkomusiker däremot kan, och mest troligt, ha koppling till den kristna tron. Det är dock inget som märks av i utbildningen till ssk eller i skolans atmosfär. Elevernas egen tro är inte heller i fokus under utbildningen och undervisningen är, tvärtom, väldigt "ofärgad" vad gäller religion, tro etc. Vi studerar olika perspektiv på människosyn, inte specifikt religioner utan snarare olika samhörigheter, för att kunna möta patienter med stor bredd, kunskap och förståelse. Att förstå och respektera andras syn på människan är en viktig del för omvårdnaden och vårdrelationen. :)

Frågor om första skoldagarna i T1 och närvaro.

 Fick nyligen två frågor som jag besvarar i ett inlägg då dom eventuellt kan vara till hjälp för fler som nyligen blivit antagna till Ersta. :)
 
1. Jag kommer inte kunna delta de fyra första dagarna i skolan, missar jag mycket då? Hur mycket info som jag missar dessa dagar kan jag få online?
 
De först dagarna bestod till större del av information och introduktioner, bl.a från biblioteket, disciplinnämnden, studentplattformen, PBL (problembaserat lärande) etc. BRA information men det mesta går att ta igen i efterhand via klasskompisar, läsa sig till på studentplattformen etc. Registreringen är ett VIKTIGT moment som är obligatoriskt och där frånvaro måste meddelas till studiehandledarna för att inte mista sin plats! Mitt råd är att mejla studiehandledaren och informera dom att du kommer vara frånvarande, då kan du även få information om det du missar (om det är något som inte läggs ut på studentplattformen). :) 
Under den första veckan hade vi även den första basgruppsträffen vilket, även det, är ett obligatoriskt moment men med en godkänd frånvaro på 3 ggr/termin. 
 
2. Undrar även lite över schemat termin 1, hur mycket måste man vara rent fysiskt i skolan varje vecka? 
 
Den obligatoriska närvaron varierar en hel del från tema till tema och termin till termin.
I det stora hela är seminarium, basgruppsträffar (1 ggr/v.), färdighetsträning, laborationer och workshops obligatoriska moment medan föreläsningarna är frivilligt. Vad jag minns från T1 innehåller den många obligatoriska moment, mer eller mindre varje dag, medan kommande terminer består av betydligt många fler föreläsningar och alltså mindre obligatorisk närvaro. Jag vet dock att utbildningen är i ständig utveckling då den nya kursplanen endast är 1,5 år gammal och fortfarande ”håller på att formas”. Bland annat har jag hört önskemål om fler föreläsningar under T1.

Hoppas mina svar var till liten hjälp. :) Fråga om skrivprogram för inlämningar.

Har fått en fråga om skrivprogram till inlämningar. Frågan rör även den kanske främst Ersta- elever men känns ändå viktig att svara på i ett inlägg då jag vet att det är lätt att i början av utbildningen missa att ta reda på vilka filformat som godkänns vid inskick och riskera att inte få sitt arbete läst. Jag höll själv på att göra det misstaget vid första uppsatsen. Det löste sig men det var lätt panik några dagar innan deadline:
 
1. Vad använder du för skrivprogram till dina inlämningsuppgifter bland annat? Har precis börjat på Erstas sjuksköterskeutbildning och undrar om man måste köpa nått skrivarprogram? Har en Mac. Tacksam för svar :)
 
Jag använder mig utav Word och skickar in mina dokument i filformat docx. Skolan tar inte emot speciellt många filformat, Mac's Pages godtar dom exempelvis inte. Rekommenderar att köpa Word redan från början. Word är även hyfsat enkelt när man ska göra formalian vilket är ett plus.
 
Hoppas du ska trivas på Ersta! :)  Tidigare inlägg

Hejsan! Mitt namn är Marie och studerar sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Här skriver jag om min resa mot mitt framtida yrke. Allt i från den klassiska tenta-bubblan, spännande kurslitteratur, toppar och dalar och allmänt härliga stunder som man så ofta upplever som student.