Folkhälsa ur ett nationellt och globalt perspektiv samt verksamhetsförlagd utbildning

Dagen har innehållit en spännande föreläsning i sårvård. Venösa- till arteriella bensår, omläggningsförband, smärtlindring etc. En del kände jag till sedan praktikerna men dök även upp mycket nytt. 

I dag började även nya temat! Efter kursintroduktionen och några timmar introduktionsföreläsning är jag om möjligt ännu mer taggad.

 

Något jag ser framemot lite extra eller hoppas få utöva? Temat fokuserar inte enbart på primärvård/BVC/MVC utan även hälsa ur ett globalt perspektiv där vi förväntas reflektera över hälsa vid den stadsdel vi är placerade (västerort för min del). Skillnader/likheter mellan olika stadsdelar? Hur frekvent kontakt har familjer med MVC under graviditet? Hur ser hembesöken ut? Vilka är dom vanligaste orsakerna till uppsökande av vård? Hur ser patientkontakten ut? Etc. Så intressant! Gällande praktiska moment hoppas jag få möjlighet att utöva bl.a många intramuskulära injektioner (ex. testosteronundekanoat & vaccinationer), såromläggningar i alla dess slag, medicinska kontroller vid graviditet, observera vid cellprovtagning, barnhälsokontroller för att nämna lite. :)

 

 
 Kommentarer

Kom ihåg


Trackback

Hejsan! Mitt namn är Marie.
Jag studerar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.
Här skriver jag om min resa mot mitt framtida yrke. Allt ifrån den klassiska tenta-bubblan, spännande kurslitteratur, toppar och dalar till allmänt härliga stunder som man så ofta upplever som student. Finns det några frågor eller funderingar får du gärna mejla mig på: marie.nordquist@hotmail.com eller kommentera ett inlägg så ska jag försöka ge ett så bra svar som jag kan.