Fråga om min upplevelse av Ersta och dess profilområde

Fick nyligen frågan om vad jag generellt tycker om Ersta då det finns åsikter om att skolan har för mycket etik och för lite medicinsk vetenskap (anatomi, fysiologi, farmakologi, patofysiologi etc.)?  
 
Jag är väldigt nöjd med Ersta i sin helhet men har heller inget annat att jämföra med. :) Kan dock hålla med om att det varit lite lite medicinsk vetenskap, i jämförelse med exempelvis KI, och hade gärna sett att utbildningsplanen var fördelad med lite fler hp i medicinsk vetenskap samt något färre hp i vårdetik. Att döma av jobb och tidigare praktiker upplever jag däremot att de är det etiska förhållningssättet som ibland tappas bort under åren som yrkesverksam och inte förmågan att beskriva en funktion i kroppen eller verkningsmekanismen av ett läkemedel till patienten. Ytterligare fördjupning fås även vanligen under åren som yrkesverksam och när man blir ”nischad” inom det område man valt, vub, fristående kurser osv. 
Jag tycker att Erstas grundutbildning har just grundläggande kunskaper i medicinsk vetenskap och en relevant utbildningplan med etik som dess profilområde. Kommer det till att välja mellan olika skolor hade jag rekommenderat att välja den skola vars inriktning som passar dig bäst.

Hoppas jag gav någorlunda svar på din fråga. :)Kommentarer

Kom ihåg


Trackback

Hejsan! Mitt namn är Marie.
Jag studerar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.
Här skriver jag om min resa mot mitt framtida yrke. Allt ifrån den klassiska tenta-bubblan, spännande kurslitteratur, toppar och dalar till allmänt härliga stunder som man så ofta upplever som student. Finns det några frågor eller funderingar får du gärna mejla mig på: marie.nordquist@hotmail.com eller kommentera ett inlägg så ska jag försöka ge ett så bra svar som jag kan.