Fråga om Ersta och den kristna bakgrunden.

Fick en mycket bra och intressant fråga:
 
Ersta har jag förstått har en kristen bakgrund och grund som genomsyrar utbildningen, stämmer detta? Är det
något som märks av i själva utbildningen, atmosfären i skolan? Om man har en annan tro, hur mottages detta? 
 
 
Sjuksköterskeutbildningen har ingen kristen koppling alls medan utbildningen till kyrkomusiker däremot kan, och mest troligt, ha koppling till den kristna tron. Det är dock inget som märks av i utbildningen till ssk eller i skolans atmosfär. Elevernas egen tro är inte heller i fokus under utbildningen och undervisningen är, tvärtom, väldigt "ofärgad" vad gäller religion, tro etc. Vi studerar olika perspektiv på människosyn, inte specifikt religioner utan snarare olika samhörigheter, för att kunna möta patienter med stor bredd, kunskap och förståelse. Att förstå och respektera andras syn på människan är en viktig del för omvårdnaden och vårdrelationen. :)

Kommentarer

Tack för att du orkade ta dig tid att svara, dessutom ett tydligt och bra svar!

Svar: Frågor är enbart roligt att få och inte jobbigt alls. :) Åh, tack!
Marie


Kom ihåg


Trackback

Hejsan! Mitt namn är Marie.
Jag studerar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.
Här skriver jag om min resa mot mitt framtida yrke. Allt ifrån den klassiska tenta-bubblan, spännande kurslitteratur, toppar och dalar till allmänt härliga stunder som man så ofta upplever som student. Finns det några frågor eller funderingar får du gärna mejla mig på: marie.nordquist@hotmail.com eller kommentera ett inlägg så ska jag försöka ge ett så bra svar som jag kan.