Introdag samt påskrivna delegeringar.

Dag två har varit en introduktionsdag tillsammans med ny personal. Avdelningen består av tre team fördelat på en ssk, en usk, över- och underläkare, vi är med andra ord ett stort gemensamt arbetslag.
 
Det som gicks igenom under dagen har varit det akut omhändertagandet så som ABCDE, hur man ska agera vid akut händelse, vilka som ska kontaktas etc. Vi fick även en genomgång av de sjukdomstillstånd som är vanligast förekommande på avdelningen, symtom och specifik omvårdnad vid respektive tillstånd, pre- och postoperativa åtgärder, riktlinjer vid fasta, smärtbehandling, hygienrutiner, SBAR och lärplattformen.
Eftermiddagen bestod av praktiska prov av kateterisering, venprov och blodgas inför delegeringen där vi skulle utföra momenten och svara på följdfrågor. Nervöst men gick tack och lov bara bra! Nu är delegeringen för momenten påskrivna och fick dessutom veta att vi som läser till SSK kan få möjlighet att, med handledning av sjuksköterska, vid mån av tid utföra PVK-sättning, omläggning av PICC-line och CVK etc. i utbildningssyfte. Guld värt!
 
 
 
 
 Kommentarer

Kom ihåg


Trackback

Hejsan! Mitt namn är Marie.
Jag studerar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.
Här skriver jag om min resa mot mitt framtida yrke. Allt ifrån den klassiska tenta-bubblan, spännande kurslitteratur, toppar och dalar till allmänt härliga stunder som man så ofta upplever som student. Finns det några frågor eller funderingar får du gärna mejla mig på: marie.nordquist@hotmail.com eller kommentera ett inlägg så ska jag försöka ge ett så bra svar som jag kan.